• - Hizmetimizi ve konukseverliğimizi uluslararası standartların üzerine çıkarmak
  • - Misafirin memnuniyeti artırmak ve sektörün öncülerinden olmak
  • - Ekip ruhunu oluşturup, sürekli gelişmeyi, işyerine güveni ve misafirlerimizin beklentilerini aşan hizmeti sunmak
  • - Ulusal ve uluslararası mevzuat ve şartlara uygun;  çevre  ve gıda güvenliği risklerini önleyici yaklaşım ile gereken hassasiyeti göstererek hizmet vermek
  • - Bölgemizde  tüm işletmelere örnek teşkil edecek tesis hüviyetine bürünmek ve değer yaratmak
  • - Misafirlerimizin ve personellerimizin gerek sağlık, gerek can güvenliğini, gerekse de iş güvenliklerini tehlikeye atabilecek tüm riskleri en alt seviyelere indirerek bu kazaları önlemek.
  • - Kaliteyi ölçülebilir hale getirmek, sonuçlar arasında bağlantı kurup, verilen hizmetlerle ilgili sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için hedefler belirleyip çalışanlarımızın ve yönetimin birlikteliğini sağlamak
  • - Otel olarak personelleri ile birlikte çevre bilincini oluşturmak, gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevre bırakmak
  • - ISO 9001 ve ISO 14001 Kalite  standartlarını tüm çalışanlarıyla benimseyip, gereklerini yerine getirmek ve birlikte çalıştığımız tedarikçiler ve taşeronlarımıza da standardın gereklerini uygulamasını sağlamak, birlikte geliştirmek
  • - ISO 10002 Müşteri memnuniyeti standartlarını işletme olarak temel görevlerimiz arasında kabul edip ve çalıştığımız taşeronlarımızla iletişim halinde olmak