MİSAFİR AYDINLATMA METNİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 Dizal Turizm İşletmecilik ve Ticaret A.Ş.  (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.  

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi  

Şirket olarak, konaklama kayıt formunun doldurulması suretiyle elde ettiğimiz kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verilerinizi, KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.  

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz, konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi; müşteri memnuniyetinin sağlanması; Şirket satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.  

Konaklama kayıt belgesi içerisinde ilettiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz, bu maddede belirtilen amaçlarla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen “özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” hukuki sebebi dâhilinde işlenecektir. 

Kişisel verileriniz, Şirket hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek ve reklam/tanıtım/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.  

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılacağı 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.  

Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir. 

Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir. 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız  

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle, tarafınızca daha önce Şirkete bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  kvkk@dizalya.com adresine elektronik posta göndererek veya diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.  

Detaylı bilgi için https://www.dizalyahotels.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.